För att alla som arbetar med HLT i Västerbotten ska nås av information om samverkan, uppföljning, nyheter m.m. skickas ett meddelandeblad ut 4 gånger per år. Avsändare är de lokala- och regionala processledarna för HLT. För mer information se aktuellt meddelandeblad.

Meddelandeblad-HLT-2021-1.pdf