Inom ramen för utvecklingsarbetet – stärkt föräldraskapsstöd för föräldrar med kognitiva svårigheter – bjuder FoU Socialtjänst in till tre nätverksträffar. Syftet med nätverksträffarna är att etablera ett forum för inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte för dig som arbetar med PYC eller på annat sätt möter föräldrar med kognitiva svårigheter i Västerbotten. Datum för träffarna och mer information nedan.

24 februari 2021
Nätverksträff Stärkt föräldraskapsstöd 24 februari

2 juni 2021

27 oktober