Mental Health First Aid= Första hjälpen till Psykisk hälsa.

En utbildning hur du kan hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa och suicid.

Kursen ger i tre versioner. Unga, vuxna och äldre. Den är totalt två dagar och beställs hos FoU- socialtjänst hos våra Länsdelssamordnare, Liz och Claudia.

Läs mer om MHFA här:

https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa

Under 2021 genomför FoU Socialtjänst en instruktörsutbildning i MHFA  i samarbete med NASP (Nationellt centrum för suicid och forskning).

Vid frågor

Liz Bertholdsson, Länsdelssamordnare, FoU Socialtjänst
liz.bertholdsson@regionvasterbotten.se

Claudia Kerttu, Länsdelssamordnare, FoU Socialtjänst
claudia.kerttu@regionvasterbotten.se