I förra veckan var vi samlade till den första av tre nätverksträffar inom ramen för utvecklingsarbetet. Tillsammans var vi hela 52 deltagare och det var fantastiskt energivande att få möta så många med ett brinnande engagemang för föräldrar med kognitiva svårigheter. Ulf Lindström, läkare Habiliteringscentrum förelästa om kognition och kognitiva funktionsnedsättningar. För mer information se aktuellt månadsbrev.

Informationsbrev februari – Stärkt föräldraskapsstöd