FoU Socialtjänst och länets BBIC-samordnare Carina Mörk Lidgren, Skellefteå kommun koordinerar tillsammans Västerbottens BBIC-nätverk. Vi är angelägna om att BBIC-nätverket ska matcha de behov som du som BBIC-ansvarig och/eller BBIC utbildare har för att implementera och ge stöd i tillämpningen av BBIC i din kommun. Vi har därför formulerat några frågor som vi hoppas att du har möjlighet att besvara. Enkäten är öppen till den 30 april 2021, länk till enkäten hittar du här

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesMY_Wh7nZ4FLucKjxfSBOxdUQ0dGVUxTS1BUUVNHSkM3OTAxVUpWUkoyUy4u