Skalorna Outcome Rating Scale (ORS) och Session Rating Scale (SRS) mäter en klients/patients mående och upplevelse av behandling och är exempel på uppföljningsinstrument som möjliggör systematisk uppföljning och utvärdering. Skalorna togs fram av Barry Duncan (PhyD) och Scott D Miller (PhD) och har använts i praktiken sedan 2000. I Västerbotten finns lång erfarenhet av att använda ORS/SRS, inte minst i Skellefteå där Rådgivningen Oden arbetat utifrån skalorna i över tio års tid.

Förutom kvantifieringen av klientens/patientens upplevelser är öppenhet, feedback och arbetsallians i fokus under arbetet med ORS/SRS.

Handbok för beställning och nedladdning

Med utgångspunkt i praktiska erfarenheter har Gun-Eva Andersson Långdahl och Roger Marklund vid Rådgivningen Oden, Skellefteå kommun i samarbetet med FoU Socialtjänst och SKR tagit fram en handbok för arbetet med ORS/SRS. Handboken innehåller förutom en beskrivning av uppföljningsinstrumenten och tillvägagångssättet också konkreta tips och reflektioner från professionella.

Handboken kan beställas i tryckt form från FoU Socialtjänst. Kostnaden är 30 kr/ex. därtill kommer en avgift för frakt och administration. Använd detta formulär för beställning: https://goo.gl/forms/Oo70QFuAuf1C4KFV2

Handboken kan också laddas ned i .pdf-format via länken nedan:

https://www.regionvasterbotten.se/VLL/Filer/A5-Handbok-f%C3%B6r-uppf%C3%B6ljning-med-hj%C3%A4lp-av-ORS-SRS1.pdf

Kontakt

Daniel Örnberg, utvecklingsledare, FoU Socialtjänst
daniel.ornberg@regionvasterbotten.se