Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa.YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens. Målgruppen för programmet är skolelever i åldern 14-16 år. Utbildningen leds av instruktörer utbildade av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) och skolans egen personal deltar inte vid dessa tillfällen.

För mer information kontakta Claudia Kerttu, länsdelssamordnare, Claudia.kerttu@regionvasterbotten.se, 076-766 57 29