Den 7 maj 2021 bjuds du som deltar i HLT samverkan in till en digital HLT-konferens.

Innehåll; kort- och långsiktiga konsekvenser av våld, att samtala med barn om våld, att screena för våldsutsatthet, traumamedvetet förhållningssätt och hjälpsamma strategier för samverkan.

Föreläsare Poa Samuelberg och Anna Nelsson från Barnafrid, nationellt centrum för kunskap om våld mot barn. För mer information se inbjudan.

Inbjudan till digital HLT-konferens 7 maj