Digital handledning med fokus på arbetsallians, mål och riktning och hur du kan använda dig själv och det du är bra på för att stödja de barn och föräldrar som du möter i HLT samverkan.

FoU Socialtjänst vill hälsa dig som arbetar som socialarbetare och deltar i HLT samverkan i R8 och Umeås kranskommuner välkommen till digital handledning med Gun-Eva Andersson Långdahl. Syftet med handledningen är att du tillsammans med kollegor från andra kommuner ska få möjlighet att utveckla och stärka rollen som socialarbetare i HLT. För mer information se inbjudan.

https://fousocialtjanst.se/wp-content/uploads/2021/04/Att-utveckla-rollen-som-socialarbetare.pdf