I samarbete med forskare från Umeå universitet har en forskningsansökan formulerats med rubriken Barn som kompetenta medaktörer i beslut som rör dem – hur kan barnrättsperspektivet realiseras i välfärdsorganisationens befintliga Hälsa Lärande Trygghets team?

En viktig grundbult i HLT samverkan har sedan starten för tio år sedan varit att arbeta tillsammans med barn och föräldrar, att göra dem delaktiga i arbetsprocessen och involvera dem i valet av insats. De senaste tio åren har kunskapen om barn som rättighetsbärare ökat och barnrättsperspektivet stärkts i lagstiftningen. Om och hur det har påverkat HLT-teamens arbete och vad som återstår för att säkra ett stärkt barnrättsperspektiv, är angelägna frågor som vi hoppas få möjlighet att söka svar på tillsammans med några HLT-team. Beslut om medelstilldelning sker maj 2021.