I Västerbotten finns en regional utvecklings- och handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården som ger riktning och styrfart åt det regionala arbetet. Utvecklings- och handlingsplanen utarbetades våren 2016 och reviderades februari 2020. Den reviderade handlingsplanen innehåller sex utvecklingsmål. För mer information, se nedan.

https://fousocialtjanst.se/wp-content/uploads/2021/04/Uppfoljning-av-Regional.pdf