Att uppmärksamma och följa upp barns hälsa är enligt professor emeritus Bo Vinnerljung, en enkel fråga jämfört med många andra svåra frågor som socialtjänsten har att hantera, avgörande för om man lyckas är om man förmår skapa systematik kring arbetsuppgiften. FoU Socialtjänst har på uppdrag av Beredning barn och unga tagit fram en modell för uppföljning, till stöd för ett systematiskt arbete med barn och ungas hälsa inom socialtjänsten. Målet är att alla barn och unga i Västerbotten ska få sina hälsobehov uppmärksammade, bedömda och vid behov åtgärdade, samt att alla barn och unga ska ges utrymme att berätta och bli lyssnade till under hela processen.

Enkätuppföljningen genomförs under februari till och med april 2021 och under den perioden gör FoU Socialtjänst återkommande informationsutskick för att stödja arbetet med att uppmärksamma barn och ungas hälsa inom socialtjänsten. För mer information se aktuellt informationsbrev.

Uppföljning barn och ungas hälsa