FoU Socialtjänst, Region Västerbotten är en av många FoU-enheter i Sverige som arbetar med att främja en kunskapsbaserad socialtjänst, stärka intresset för forskning och utveckling, och att stödja strukturer för kunskapsutveckling och samverkan genom till exempel lokala, regionala och nationella nätverk och arenor. Vi är därför medlemmar i Intresseföreningen FoU Välfärd (www.fouvalfard.org) som samlar landets FoU-enheter i gemensamma frågor och verkar för att:

  • främja en kunskapsbaserad välfärd
  • stärka intresset för forsknings- och utvecklingsfrågor
  • utgöra en nationell påverkansaktör
  • stödja lokala/regionala strukturer för kunskapsutveckling
  • utgöra en arena för inspiration, erfarenhetsutbyte och samverkan