SKR har tagit initiativ till en kartläggning av vilka insatser som erbjuds av socialtjänsten idag. Kartläggningen syftar till att:

  • Få bättre koll på vilka insatser som erbjuds, nationellt, regionalt och lokalt
  • Vilka insatser som är kunskapsbaserade och inte
  • Eventuella luckor där insatser saknas helt
  • Skillnader mellan kommunerna
  • Vilka insatser som erbjuds i kommunal eller regional regi
  • Vilka insatser som skulle kunna erbjudas utan biståndsbeslut framöver och hur det arbetet ska läggas upp

 

FoU Socialtjänst kommer ingå i en referensgrupp för kartläggningen. Enkät till kommunerna planeras hösten 2021.