PEER Support står för Personligt Egen Erfaren Resurs. En ny yrkesgrupp med utbildade personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Du som patient / brukare och anhörig som möter en Peer support träffar en person med liknande erfarenheter . Peer Support är också en viktig del i olika i verksamheters brukarsamverkan och ökar brukarinflytande.

Läs mer här:
https://nsphstockholm.se/verksamhet/peer-support/

FoU Socialtjänst genomför tillsammans med Hjärnkoll Västerbotten utbildning i Peer support.

För mer information kontakta Liz Bertholdsson, Länsdelssamordnar, Liz.bertholdsson@regionvasterbotten.se, 070-289 57 66

 

Planering för Peer support