Inom ramen för IFO över gränser, ett planeringsprojekt med fokus på gränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner, bjuds medarbetare och chefer i R8 in till digital workshop den 25 maj.

Läs mer och anmäl dig här:
Inbjudan digital workshop 25 maj 2021