Yrkesresan är ett nationellt koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. I Västerbotten har alla kommuner utsett varsin regional kontaktperson med uppdrag att tillsammans med FoU Socialtjänst ta fram ett förslag på hur Yrkesresan ska genomföras regionalt i Västerbotten.

SKR ansvarar för att producera fem yrkesresor för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2027. Första yrkesresan vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård. En förstudie pågår om en yrkesresa inom vård och omsorg. Kommande yrkesresor bestäms tillsammans med anslutna kommuner.

De regionala samverkan- och stödstrukturerna är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. För mer information om ansvar och roller inom Yrkesresan, se

https://skr.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/nationellkunskapsstyrningsocialtjanst/yrkesresan/fragorochsvaryrkesresan.35424.html#5.303bc5d51768421ffcb2fae8