Barns behov behöver uppmärksammas när socialtjänsten möter vuxna. Att i alla sammanhang när socialtjänsten möter vuxna med egna svårigheter uppmärksamma vuxna som föräldrar, och barn som anhöriga och rättighetsbärare, är ett sätt att leva upp till barnkonventionens intentioner.

Vill du läsa om barn som anhöriga kan du göra det på NKAs hemsida, där kan du även hitta länkar till Kunskapsguiden och Socialstyrelsen och deras arbeten med barn som anhöriga.

Barn som anhöriga