Erbjudande om utbildning för att öka kunskap och kompetens inom området våld i nära relation- en möjlighet att tillsammans med kollegor inom R8 avsätta fokuserad tid för att utveckla det lokala och gemensamma arbetet med våld i nära relation.

Läs mer om utbildningen i inbjudan och sprid gärna till berörda!

Målgrupp: Chefer, verksamhetsutvecklare och motsvarande inom socialtjänstens hela område inom region 8– IFO, äldre och funktionshinderområdet. På fördjupningsdagarna är också andra medarbetare välkomna att delta.

Utbildningssatsningen genomförs i olika steg: Webbutbildning innan sommar och sedan tre eller fyra tillfällen höst.

Plats: Lycksele Hotell Lappland eller via teams om läget med pandemin kräver det.

Kostnad: Kostnadsfritt deltagande – finansiering av Länsstyrelsen Västerbotten.

Inbjudan

Länk till anmälan – senast 19 maj

Vid frågor kontakta
Chrystal Kunosson, chrystal.kunosson@regionvasterbotten.se
Anna Bohlin, anna.j.bohlin@region.vasterbotten.se