Vill Du vara delaktig i att sprida kunskap om psykisk ohälsa och förebygga suicid?

Om det finns ett tillräckligt stort intresse i länet kommer FoU Socialtjänst att arrangera en utbildning till att bli utbildare/instruktör i Mental Health First Aid (första hjälpen till psykisk hälsa) efter sommaren. MHFA är en strukturerad form av utbildning om psykisk hälsa och hur man kan bemöta och förebygga ohälsa.

Som utbildare/instruktör förväntas man att genomföra MHFA-utbildningar främst i sin egen kommun, och detta uppdrag bör därför vara sanktionerat innan man blir instruktör. MHFA-utbildningar som man förväntas kunna ge, sträcker sig över två dagar och det är att föredra att man är två utbildare tillsammans. Som utbildare kommer man att ingå i ett nätverk av utbildare i länet och också få tillgång till metodstöd.

Vi behöver bli fler utbildare

Efterfrågan på MHFA-utbildningar är stort och det är därför önskvärt att utöka antalet utbildare i länet. Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) har i uppdrag från SKR att hålla utbildningar för utbildare enligt ett särskilt koncept som sträcker sig över en vecka. Läs mer om MHFA och utbildningen här https://ki.se/nasp/mhfa-forsta-hjalpen-till-psykisk-halsa.

NASP har möjlighet att genomföra utbildning i Västerbotten för 16–25 deltagare under v 35, dvs 30 augusti -3 september och preliminärt planeras utbildningen att hållas på Medlefors i Skellefteå. Kostnaden för utbildningen, ca 25 000 kr/per person, tas från länsgemensamma medel inom Uppdrag psykisk hälsa, men kostnad för mat och logi får arbetsgivaren stå för. För att vi ska kunna kontraktera NASP behöver vi veta om det finns ett tillräckligt stort intresse i länet.

För ytterligare information och intresseanmälning kontakta Liz.bertholdsson@regionvasterbotten.se, 070- 289 57 66, senast den 4 juni.

Intresseanmälan är inte bindande men angelägen för fortsatt planering.