Psykeveckan genomförs i hela länet under vecka 45. Den har som syfte att motverka stigma om psykisk ohälsa och sprida information och visa hur Du som enskild individ kan främja Din psykiska hälsa. I arbetsgrupperna ingår många verksamheter i kommunerna som gemensamt arbetar fram ett program för veckan.

Psykeveckan genomförs live och digitalt med sändning i olika kanaler via våra Facebooksidor. Uppdatering om psykeveckan kommer på hemsida samt våra Facebooksidor. Följ oss gärna på Facebook.

https://www.facebook.com/psykeveckan1
https://www.facebook.com/psykeveckan/