Vill du arbeta som egenerfaren stödperson, PEER SUPPORT, inom hälso- och sjukvården eller kommunens socialpsykiatri? 

Brukarorganisationen Hjärnkoll i Västerbotten och Region Västerbotten bjuder in till utbildning i PEER SUPPORT. PEER SUPPORT, står för Personlig Egen Erfaren Resurs. Hjärnkoll Västerbotten ser Peer Support som en möjlighet att stärka föreningen och bidra till ökat brukarinflytande och brukarmedverkan i offentliga verksamheter. Arbete som Peer Support innebär att du som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa blir anställd som en del av arbetsteamet. En Peer Support ska komplettera omvårdnads/stödpersonalen kompetens med det egenerfarna perspektivet.

Information om utbildningen

Utbildning erbjuds på Medlefors 2021 under vecka 37-41. Antagningen till utbildningen sker efter intervju. Utbildningen är kostnadsfri och efter godkänd utbildning får du ett certifikat som visar på att du är en certifierad Peer Support. Lön eller ersättning under utbildningen ingår ej.

 

Läs mer om utbildningen och ansökan på: www.hjarnkollvasterbotten.se

 

För frågor kontakta: Brittis Malm, samordnare Hjärnkoll Västerbotten Samordnare.hjarnkollvb@gmail.com,  072-341 92 36 eller Liz Bertholdsson, länsdelssamordnare FoU- socialtjänst Liz.bertholdsson@regionvasterbotten.se,  070-289 57 66.