Välkommen till nätverksträff i R8 – Funktionshinderområdet

Datum: 26 maj 2021 kl 09.00-12.00

Plats: Digitalt, uppkoppling vid egen dator med kamera och headset

Dagordning:

  • Presentationsrunda
  • Vad är på gång lokalt kopplat till funktionshinderområdet (runda)
  • Rapport från FoU Välfärd
  • Erfarenhetsutbyte i angelägna frågor

Anmälan via mail till Agneta Nilsson FoU Välfärd senast 17 maj, agneta.nilsson@regionvasterbotten.se.

Välkomna!