Västerbotten är utvalt län att under åren 2021-2023 arbeta med utveckling av jämställdhet och hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är att ta fram ett stöd för jämställdhetsintegrering som sedan kommer att spridas till övriga län.

Att delta i piloten erbjuds länets alla socialtjänster och flexibilitet kommer att finnas för att ansluta under pilottiden. De kommuner som väljer att delta har stor möjlighet att styra innehåll och omfattning utifrån behov.

Intresserad av att höra mer om arbetet? Varmt välkomna att delta på någon av nedan öppna informationsträffar:

  • 1 juni kl 14.00-15.00
  • 3 juni kl 9.00-10.00

Frågor och anmälan till informationsträffar

Anna Bohlin, utvecklingsledare FoU Socialtjänst, 070- 516 57 22, anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se,