Anmälan för SKR:s nationella brukarundersökningar öppnade 15 mars för kommuner och 15 april även för privata aktörer. Sista dag för anmälan av deltagande och för beställning av tilläggstjänster är den 1 juni. Undersökningsperioden är 1 sept-31 okt. Den 15 november blir kommunens egna resultat tillgängliga och alla resultat publiceras den 6 december i år.

På den senaste NUA-nätverksträffen efterfrågades ett kort möte för erfarenhetsutbyte och information. Därför kommer nu en öppen inbjudan till ett kort möte via Teams på onsdag 26/5 kl 15:30-16:00. Ingen anmälan behövs. Länk till mötet finns via evenemanget i kalendern:
https://fousocialtjanst.se/event/kort-erfarenhetsutbyte-om-nationella-brukarundersokningar/

Mer information om brukarundersökningarna på SKR:s hemsida:
https://skr.se/skr/tjanster/oppnajamforelser/socialtjanstbrukarundersokningar.15329.html