Den 8 maj hölls den första gemensamma HLT-konferens i länet, med totalt 118 deltagare från socialtjänst, förskola, skola, elevhälsa, hälsocentraler, sjukstugor och Kompetenscentrum Mödra- och barnhälsovården. Temat för konferensen var att samverka kring upptäckt och bemötande av våldsutsatta barn och deras föräldrar. Poa Samuelberg och Anna Nelsson från Barnafrid, nationellt centrum för kunskap om våld mot barn föreläste. De betonade vikten av krisstöd och ett traumamedvetet förhållningssätt som viktiga insatser från första linjen, och skickade med deltagarna en uppmaning – Alla som möter barn – möter våldsutsatta barn. Fråga därför alla barn om deras erfarenheter, även av våld. HLT-teamen i Västerbotten har en unik möjlighet att i samverkan upptäcka, bemöta och erbjuda våldsutsatta barn och deras föräldrar tidiga insatser.