Hur kan en kommun ta fram en lokal handlingsplan för suicidprevention?

Ja, det vet snart alla kommuner i Västerbottens län – från de två minsta, Bjurholm och Sorsele till de största Umeå och Skellefteå. Nätverket av kommuner som arbetar strukturerat med att förebygga självmord växer, som en resurs för varandra och andra, vilket också väcker nationellt intresse. I senaste avsnittet av Suicide Zero-poden, Från ord till handling, får du tips om hur man kan arbeta och vad man bör tänka på.

– I mitt arbete som regional samordnare försöker jag skala upp konceptet B4 från Storumans kommun till hela länet, och berättar lite mer om det i podden, säger Per-Daniel Liljegren på FoU Socialtjänst.

Här på dessa sidor finns också en unik möjlighet att läsa mer om B4 (before) – Bemöt, Behandla, Bygg, Begränsa, ett arbete som också fick 2020 års s.k. Psynkpris av Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Suicide Zero-podden, avsnitt 7: Från ord till handling.