Bildkälla: Länsstyrelsen Västerbotten

Länsgemensam resursgrupp 

Socialtjänsten i länet erbjuds att delta med yrkesverksamma i en länsövergripande operativ spetskompetensgrupp med yrkesverksamma från Västerbotten och Norrbotten inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Resursgruppen leds och samordnas av Länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten.

Vad resursgruppen gör:

  • Handleder kollegor i ärenden som rör hedersrelaterat våld och förtryck
  • Utbildar kollegor i grundutbildningen webbkursheder.se

Vad resursgruppen erbjuds:

  • Särskilda spetskompetensutbildningar
  • Professionell handledning i ärenden

För frågor och intresseanmälan kontakta:

Charlie Lundgren, charlie.lundgren@lansstyrelsen.se

 

Utbildning om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten tillsammans med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan. Under två heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Du får också möjlighet att samverka och arbeta i yrkesspecifika och tvärprofessionella grupper samt ta del av verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. En tredje uppföljande dag sker 31 maj 2022.

Målgrupp

Insatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region.

Datum

17 – 18 november 2021 samt en uppföljande träff 31 maj 2022

Plats

Utbildningen sker digitalt.

För frågor eller mer information kontakta:

Charlie Lundgren, Utvecklingsledare Mäns våld mot kvinnor, Länsstyrelsen Västerbotten: charlie.lundgren@lansstyrelsen.se

 

 

Länsstyrelsens vapen inklusive text