Inspelat webbinarium på Suicidpreventiva dagen 10 september 2021 från Studio Grim i Umeå Folkets Hus.

Här är ungefärliga tider för de olika programpunkterna.
(Klicka på titeln för att ladda ner presentationens bilder.)

 

0.00.00 Suicidprevention från kust till fjäll – ett regionalt perspektiv,
Per-Daniel Liljegren, samordnare, FoU Socialtjänst, Region Västerbotten

Några minuter i början saknas tyvärr men innehöll bl.a. inledning och presentation av dagens moderator Sverker Olofsson och sedan inledningen på presentationen Suicidprevention från kust till fjäll – ett regionalt perspektiv. Syftet med de första bilderna var inte att förminska pandemin SARS-CoV-2 utan att visa att antalet människor som dör av suicid – varje år globalt – är jämförbart med dödsfallen i covid-19 och även reflektera över de historiskt enorma åtgärder vi vidtagit för att förhindra smittspridning jämfört med relativt små insatser för att förhindra och förebygga självmord.

0.15.25 B4 – before – ett glesbygdsperspektiv,
Daniel Burman, folkhälsosamordnare, Storumans kommun

0.26.36 Lärdomar och erfarenheter från stad till landsbygd,
Daniel Burman (enligt ovan), Malin Lagerlöf projektledare, Bjurholms kommun, Lina Tjärnström, folkhälsostrateg, Skellefteå kommun, Charlotte Edman & Sandra Bruze, socialpsykiatri, Umeå kommun, Tilde Emilsson, ordförande elevkåren Theta.

0.39.50 Suicidprevention i Sápmi – ett samiskt perspektiv,
Petter Stoor, forskare, institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet

0.59.40 Suicid i Sverige – ett nationellt perspektiv med fokus på Västerbottens län, Hillevi Busch, utredare, Folkhälsomyndigheten

Länken ovan leder direkt till Folkhälsomyndighetens interaktiva faktablad om psykisk hälsa på läns- och kommunnivå.

1.15.28 Suicidprevention i ett 45-årigt perspektiv,
Lars Jacobsson, professor emeritus i psykiatri

1.24.47 MIND,
Oscar Pettersson, volontärsamordnare

1.35.04 Suicide Zero,
Rickard Bracken, generalsekreterare

1.46.13 Vad tar vi med oss?
Claudia Kerttu, länsdelssamordnare & Per-Daniel Liljegren, samordnare,
FoU socialtjänst, Region Västerbotten

    • ”Vi gör faktiskt ganska mycket.”
    • ”Vi är resurser för varandra.”
    • ”Vi avslutar dagen med fortsatt arbete.”

Klicka på symbolen för helskärm i spelaren ovan för större bild.

Kontakta Tolkcentralen på 1177 för kostnadsfri tolkning till döva, hörselskadade och personer med dövblindhet