I år arrangerar vi en efterfrågad utbildningsdag för länets chefer för att kunna hjälpa sina anställda att nå uppsatta mål efter en utbildningsinsats. Forskning har visat att effektiv implementering leder till betydligt snabbare genomförande av förändringsarbete än enbart utbildning. Därför bjuder vi in till en dag för att öka kunskapen om implementering av Motiverande samtal och andra metoder.

Tobias Sandberg leder dagen och har lång erfarenhet av handledning och implementering inom bland annat socialtjänst, kommun och Statens institutionsstyrelse. Han har tillsammans med Christina Näsholm tagit fram ett analysverktyg som han presenterar.

Målgrupp: Chefer och ledare inom kommun, polis, hälso- och sjukvård, kriminalvård och andra aktörer.
När: Fredag 3 december kl. 9–15. Fika och registrering från kl. 8.30.
Var: Regionsalen, Regionens hus, Umeå
Kostnad: 950 kr (exklusive moms). Lunch och fika ingår

Anmäl dig här: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21lGw3DTWesEfWGj7AXxdKrK3X_tqS2VVUMlJDMDlGRUIyUkpRMkdIMU1MRENBSVAyTiQlQCN0PWcu

Kontaktperson för frågor: gabriella.sjostrom.green@regionvasterbotten.se

Planeringsgruppmailto: Daniel Örnberg, Lena Häggström, Emma Wasara och Gabriella Sjöström Green,
Region Västerbotten samt Ulrika Lundström och Eva Kristensen, Kriminalvården.