Välkommen till nätverksträff inom funktionshinderområdet

Datum: 17 november 2021 kl 09.45-15.00

Plats: Digitalt, uppkoppling vid egen dator med kamera och headset

FM
Presentationsrunda
Vad är på gång lokalt kopplat till funktionshinderområdet (runda)
Anna Thomsson SKR – yrkesresan m.m. och möjlighet att ställa frågor

EM
Kompetensutveckling- Berit Norén inleder sedan dialog i frågan
Erfarenhetsutbyte i angelägna frågor
Övriga frågor

Anmälan via mail till Agneta Nilsson FoU Socialtjänst senast 1 november
agneta.nilsson@regionvasterbotten.se

Inbjudan