Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram som består av filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Utbildningarna är avsedda att användas i studiecirkelformat i små grupper där gruppens diskussioner och reflektioner kopplar ihop innehållet i föreläsningarna med den egna praktiken. Utbildningarna hålls av en utbildningsledare från den egna arbetsplatsen. Region Västerbotten har köpt in licensen för Psyk-E-bas, så för den enskilda kommunen är materialet kostnadsfritt. Just nu pågår Psyk-E-bas äldre i flera av våra kommuner.

För mer information kontakta Claudia Kerttu, länsdelssamordnare, Claudia.kerttu@regionvasterbotten.se, 076-7665729