Psykeveckan genomförs i hela länet under vecka 45, och har funnits sen 2004. Med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang vill vi öka förståelsen och kunskapen om psykisk hälsa/ohälsa. I arbetsgrupperna ingår många verksamheter i kommunerna i länet som gemensamt arbetar fram ett program för veckan. Aktiviteterna är gratis och riktar sig till alla intresserade.

Psykeveckan genomförs live och digitalt med sändning i olika kanaler via våra Facebooksidor. Uppdatering om psykeveckan kommer på hemsida samt våra Facebooksidor. Följ oss gärna på Facebook.

https://www.facebook.com/psykeveckan1
https://www.facebook.com/psykeveckan/