Vad kan socialtjänsten göra för att främja jämställda levnadsvillkor för olika grupper av flickor, pojkar, kvinnor och män? SKR bjuder in till seminarium om jämställdhetsintegrering som strategi. Seminariet är en del av den pilotsatsning Västerbotten deltar i om jämställd socialtjänst.

Datum: 7 december 2021

Tid: 13.00 – 16.00

Plats: Zoom (du får länken via e-post, några dagar innan seminariet)

Kostnad: 500 kr

Sista anmälningsdag: 6 december 2021

Målgrupp:

  • Chefer, politiker och utvecklingsfunktioner inom socialtjänsten och de regionala samverkans-och stödstrukturerna (RSS)
  • Andra som arbetar med jämställdhetsfrågor, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i kommun, region, myndighet eller ideell sektor

Anmäl dig här

Frågor om seminariet eller om Västerbottens arbete med pilot jämställd socialtjänst

Anna Bohlin, utvecklingsledare FoU Socialtjänst, 070- 516 57 22, anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se