Sveriges regering beslutade i juni 2020 att tillsätta en särskild utredare som fick i uppdrag att föreslå hur samordnade insatser när det gäller vård, behandling och stöd kan säkerställas för barn, unga och vuxna personer i form av missbruk, beroende och annan psykiatrisk diagnos eller närliggande tillstånd.

Hur gick utredningen till och vad kom utredningen fram till?

Läs mer i inbjudan!

Inbjudan En dag om Samsjuklighetsutredningen