I Västerbotten gör sju kommuner tillsammans FoU Socialtjänst en gemensam förändringsresa för att förbättra stödet till en målgrupp som funnits där hela tiden men kanske inte alltid varit så synlig: föräldrar med kognitiva svårigheter.

Läs reportaget om PYC i Västerbotten