Vad kan socialtjänsten göra för att främja jämställda levnadsvillkor för olika grupper av kvinnor och män? SKR bjuder in till seminarium om hur ekonomiskt bistånd kan bidra till att kvinnor och män får lika möjligheter att nå egen försörjning.

Datum: 12 april 2022

Tid: 13.00 – 15.30

Plats: Zoom (du får länken via e-post, några dagar innan seminariet)

Kostnad: 500 kr

Sista anmälningsdag: 11 april 2022

Målgrupp:

  • Chefer, politiker och utvecklingsfunktioner inom socialtjänsten och de regionala samverkans-och stödstrukturerna (RSS)
  • Andra som arbetar med jämställdhetsfrågor, mäns våld mot kvinnor, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck i kommun, region, myndighet eller ideell sektor

Anmäl dig här

Frågor om seminariet eller om Västerbottens arbete med pilot jämställd socialtjänst

Anna Bohlin, projektledare FoU Socialtjänst, 070- 516 57 22, anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se