Erbjudande om kostnadsfria, digitala utbildningar om jämställdhet i socialtjänsten under året. Utbildningarna genomförs av FoU Socialtjänst.

Utbildningarna ges inom ramen för FoU Socialtjänsts,  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och FoU Värmland gemensamma arbete under åren 2021–2023 som syftar till att stärka arbetet med jämställdhet i socialtjänsten. Arbetet finansieras med stöd av regeringen.

Läs mer i inbjudan om målgrupp, datum, omfattning och länkar till anmälan.

Aktuella utbildningar under 2022

  • Chefsutveckling: Socialtjänsten, jämställdhet och ledarskap
  • Grundutbildning: Socialtjänsten och jämställdhet – vad handlar det om?
  • Individbaserad systematisk uppföljning med särskilt fokus på jämställdhet
  • Våld och jämställdhet

Vid frågor kontakta Anna Bohlin, projektledare, FoU Socialtjänst, Region Västerbotten, 070-516 57 22  anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se