Välkommen till en konferensdag på Hotell Toppen, Storuman med fokus på

En socialtjänst byggd på kunskap och kompetens – en särskild utmaning i en liten kommun!

Dagen handlar om utmaningarna i att upprätthålla den kunskaps- och kompetensnivå som krävs för att kunna erbjuda en socialtjänst med hög kvalitet. Vi möts och reflekterar tillsammans med Fredrik Hjulström, socialpolitisk chef vid SSR och Nils Stenström, projektledare vid SBU och styrgruppen för projektet IFO över gränser. Vi hinner också ta del av preliminära resultat från de enkäter och intervjuer många från IFO inom Region 8 deltagit i under våren, och så får vi senaste nytt kring Digitala Kollegan – den digitala samverkansyta som just nu är under utveckling.