Basutbildningen är en årligen återkommande tre-dagars utbildning som i år går av stapeln varje höst. I år ligger datumen:
Dag 1 torsdag den 28 september – Digitalt via Zoom
PowerPoints från dagen:
Välkomna – Lena Häggström
De nationella riktlinjerna – Lena Häggström
Tidiga interventioner – Lena Häggström
Biologiska och psykologiska faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutveckling och behandling – Linda Gjertsson
ANDTS-strategin – Gabriella Green
Bemötande, motivation och förändring – Gabriella Green

Dag 2 torsdagen den 26 oktober – Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus, Umeå
Evidensbaserade metoder – Lena Häggström

Dag 3 torsdagen den 23 november – Forumsalen, Campus, Skellefteå
Somatiska komplikationer – Heljä Pihkala
Social utredning av skadligt bruk/beroende -Jenny Åkerlund, ASI-utbildare socialtjänsten Skellefteå
Sociala faktorers betydelse för missbruks- och beroendeutvecklingen och behandling samt komplikationer för barn och familj
Några av byggstenarna i min etik

För mer information om dagarna klicka här

Anmälningslänk
OBS! Antalet deltagare är begränsat till 110 vilket innebär att anmälningslänken kan komma att stängas före den 15 september.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktperson för frågor, återbud etc:
Lena Häggström, utvecklingsledare, FoU Socialtjänst, Region Västerbotten, lena.haggstrom@regionvasterbotten.se