Yrkesresan

Yrkesresan är ett koncept för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare.​

Målet med Yrkesresan är att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer inom socialtjänsten genom att erbjuda bästa tillgängliga kunskap på ett samlat och pedagogiskt sätt.

Yrkesresan är ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Socialstyrelsen och Regionala samverkans- och stödstrukturer. SKR är projektägare för Yrkesresan och driver det löpande operativa arbetet med att utveckla och samordna Yrkesresan nationellt.

De regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) är ett nav i genomförandet av Yrkesresorna. Fem RSS:er har dessutom ett nationellt uppdrag att utveckla och förvalta en enskild yrkesresa. Kommunernas efterfrågan och finansiering av tjänsten är drivkraften för Yrkesresans utveckling.

Fem yrkesresor ska tas fram under avtalsperioden 2021-2028 inom de verksamhetsområden som har prioriterats av kommunerna.

 • Barn och unga, myndighetsutövning
 • Funktionshinder, utförarverksamheter
 • Missbruk och beroende, myndighetsutövning
 • Äldreomsorg, utförarverksamheter
 • Funktionshinder, myndighetsutövning

Mer information om Yrkesresan

 

Yrkesresan, Barn & Unga

Yrkesresan Barn och unga vänder sig till medarbetare som arbetar inom den sociala barn- och ungdomsvården. Olika kommuner använder olika benämningar för sina medarbetare, det är därför svårt att definiera målgruppen genom att ange titlar. Målgruppen definieras genom medarbetarnas arbetsuppgifter.

 

Medarbetare som arbetar med ett eller flera av följande områden ingår i Yrkesresan Barn och ungas målgrupp:

 • Mottagning och förhandsbedömning av ärenden som rör barn
 • Utredningar inom
  • socialtjänstlagen (SoL),
  • lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och
  • lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL)
 • Uppföljningar av insatser (öppenvårdsinsatser, placeringar och kontaktbistånd)
 • Rekrytering, utredning, utbildning och handledning familjehem och uppdragstagare inom kontaktbistånd

Inloggning Yrkesresan Barn och unga: Yrkesresan: Loginsida

Kurser för NY – 0-2 år i yrket 2023

Handläggning med unga lagöverträdare – 1 kursdag

Nationellt kursdeltagande. Två olika tillfällen erbjuds.

 • 20 september – digitalt
 • 15 november – digitalt

Samtal och delaktighet – 2 kursdagar

 • Dag 1-2 genomförs den 12–13 september – Ansia Camping och konferens, Lycksele

Handläggning med barnet i centrum – 4 kursdagar

 • Dag 1-2 genomförs den 4–5 oktober – Ansia Camping och konferens, Lycksele
 • Dag 3-4 genomförs den 8–9 november –digitalt

Utsatthet och våld – 2 kursdagar

 • Dag 1 genomförs den 29 november – Ansia Camping och konferens, Lycksele
 • Dag 2 genomförs den 7 december – digitalt

Att arbeta med familjehem

Lanseringsdatum vt 2024

Verktyg i vardagen – e-learning

10 korta lektioner om arbetsplanering med kort text, film samt egen aktivitet.

Lanseringsdatum förmodas under hösten

Kurser för Van, erfaren/chef

Mer information kommer under senhösten/vt 2024. 

Läs om kurserna

Kontakt

Regional projektledare: Carina Mörk Lidgren

Regional administratör: Anna Duveskog

Kontakta oss på yrkesresan.bou@regionvasterbotten.se

 

Yrkesresan Funktionshinder

Yrkesresan Funktionshinderområdet för utförarverksamhet omfattar fyra steg; Bas, Fördjupning, Spets samt Arbetsledare och chef. Vi står precis i startgroparna för att köra igång fortbildningen för steget Bas någon gång under senhösten 2023 och våren 2024. 

Kurser för Bas

Under senare delen av hösten 2023 kommer vi presentera de olika kurser som kommer erbjudas.

Kurser för Fördjupning, Spets och Chef

Under uppbyggnad

Kontakt

Regional projektledare: Christine Österman
Regional administratör: Anna Duveskog

Kontakta oss på  Yrkesresan.Funk@regionvasterbotten.se

Läs om kurserna

Mer info kommer under hösten 2023 och våren 2024