Chefsnätverk inom LSS

Chefsnätverk inom LSS

FoU Socialtjänst är en regional aktör och vårt mål är bland annat att stödja lokala nätverk inom det sociala välfärdsområdet i Västerbotten. Inom funktionshinderområdet finns två väl fungerande delregionala nätverk för berörda chefer som vardera träffas två gånger/år....
Meddelandeblad HLT 2021-1

Meddelandeblad HLT 2021-1

För att alla som arbetar med HLT i Västerbotten ska nås av information om samverkan, uppföljning, nyheter m.m. skickas ett meddelandeblad ut 4 gånger per år. Avsändare är de lokala- och regionala processledarna för HLT. För mer information se aktuellt meddelandeblad....