Partnerskapet

Partnerskapet

SKR, Socialstyrelsen och RSS har en modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning av socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Modellen kallas för Partnerskapet, med en vision är att bidra till ökad...
Intresseföreningen FoU Välfärd

Intresseföreningen FoU Välfärd

FoU Socialtjänst, Region Västerbotten är en av många FoU-enheter i Sverige som arbetar med att främja en kunskapsbaserad socialtjänst, stärka intresset för forskning och utveckling, och att stödja strukturer för kunskapsutveckling och samverkan genom till exempel...
IFO över gränser

IFO över gränser

Projekttid: november 2020 – juni 2023IFO över gränser är ett Forte-finansierat projekt med fokus på kommungränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner. Projektet kan ses som en direkt följd av tidigare GINO-projekt....
Att uppmärksamma barn i riskmiljö

Att uppmärksamma barn i riskmiljö

Projekttid: 2013-2015Med stöd från Folkhälsomyndigheten ansvarade FoU Välfärd under perioden 2013-2015 för ett praktiknära forskningsprojekt med syfte att identifiera och analysera de särskilda förutsättningar som små kommuner i glesbygd har för att identifiera barn...