Partnerskapet

Partnerskapet

SKR, Socialstyrelsen och RSS har en modell för långsiktig samverkan mellan regional och nationell nivå i frågor som rör kunskapsstyrning av socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Modellen kallas för Partnerskapet, med en vision är att bidra till ökad...
Intresseföreningen FoU Välfärd

Intresseföreningen FoU Välfärd

FoU Socialtjänst, Region Västerbotten är en av många FoU-enheter i Sverige som arbetar med att främja en kunskapsbaserad socialtjänst, stärka intresset för forskning och utveckling, och att stödja strukturer för kunskapsutveckling och samverkan genom till exempel...
Konferens: Välfärd med hög kvalitet i glesbygd 1/12

IFO över gränser

Projekttid: november 2020 – juni 2023IFO över gränser är ett Forte-finansierat projekt med fokus på kommungränsöverskridande kompetensförsörjning för en kunskapsstyrd socialtjänst i små glesbygdskommuner. Projektet kan ses som en direkt följd av tidigare GINO-projekt....