Psyk-E bas

Psyk-E bas

Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram som består av filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Utbildningarna är avsedda att användas i studiecirkelformat i små grupper där gruppens diskussioner och reflektioner kopplar ihop innehållet i...
Youth Aware of Mental health (YAM)

Youth Aware of Mental health (YAM)

Youth Aware of Mental health (YAM) är ett program för skolelever som främjar diskussion och utvecklar färdigheter för att möta livets svårigheter och öka kunskap om psykisk hälsa.YAM främjar utvecklingen av problemlösande förmåga och emotionell intelligens. Målgruppen...