Kommundialog om hälsoundersökningar med SKR

Kommundialog om hälsoundersökningar med SKR

Konsultation och hälsoundersökningar för barn aktuella inom socialtjänsten Tillsammans med SKR planerar vi för en länsdialog den 20 oktober med start 8.30 som stöd för att  få rutin på att uppmärksamma hälsa och tandhälsa hos de barn och unga som är aktuella inom...
Barn och ungas hälsa inom socialtjänsten

Konsultation och hälsoundersökningar

Västerbottenskommuner och region har i samverkan antagit målet att alla barn och unga som är aktuella inom socialtjänsten ska få sina hälsobehov uppmärksammade, bedömda och vid behov åtgärdade. De är också av största vikt att barnet eller den unges egen röst ges...