Träffa våra PEER-supporters

Träffa våra PEER-supporters

Inbjudan till chefer, ledare och verksamhetsutvecklare Vi startar utbildningen för blivande Peer Supporters (Personligt Egen Erfaren Resurs) i september 2021 på Medlefors Skellefteå. Ni som är intresserade av att veta mer om vilka personer som går utbildningen och...
Träffa våra PEER-supporters

Utbildning i PEER-support 2021

Vill du arbeta som egenerfaren stödperson, PEER SUPPORT, inom hälso- och sjukvården eller kommunens socialpsykiatri?  Brukarorganisationen Hjärnkoll i Västerbotten och Region Västerbotten bjuder in till utbildning i PEER SUPPORT. PEER SUPPORT, står för Personlig Egen...
Träffa våra PEER-supporters

Peer support

PEER Support står för Personligt Egen Erfaren Resurs. En ny yrkesgrupp med utbildade personer som har egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Du som patient / brukare och anhörig som möter en Peer support träffar en person med liknande erfarenheter . Peer Support är också...