Intresseförfrågan om att bli MHFA-instruktör

MHFA

Mental Health First Aid= Första hjälpen till Psykisk hälsa. En utbildning hur du kan hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa och suicid. Kursen ger i tre versioner. Unga, vuxna och äldre. Den är totalt två dagar och beställs hos FoU- socialtjänst hos våra...