Träffa våra PEER-supporters

Träffa våra PEER-supporters

Inbjudan till chefer, ledare och verksamhetsutvecklare Vi startar utbildningen för blivande Peer Supporters (Personligt Egen Erfaren Resurs) i september 2021 på Medlefors Skellefteå. Ni som är intresserade av att veta mer om vilka personer som går utbildningen och...
Träffa våra PEER-supporters

Utbildning i PEER-support 2021

Vill du arbeta som egenerfaren stödperson, PEER SUPPORT, inom hälso- och sjukvården eller kommunens socialpsykiatri?  Brukarorganisationen Hjärnkoll i Västerbotten och Region Västerbotten bjuder in till utbildning i PEER SUPPORT. PEER SUPPORT, står för Personlig Egen...
Psykeveckan

Psykeveckan

Psykeveckan genomförs i hela länet under vecka 45. Den har som syfte att motverka stigma om psykisk ohälsa och sprida information och visa hur Du som enskild individ kan främja Din psykiska hälsa. I arbetsgrupperna ingår många verksamheter i kommunerna som gemensamt...