Frågor till BBIC-nätverket

Frågor till BBIC-nätverket

FoU Socialtjänst och länets BBIC-samordnare Carina Mörk Lidgren, Skellefteå kommun koordinerar tillsammans Västerbottens BBIC-nätverk. Vi är angelägna om att BBIC-nätverket ska matcha de behov som du som BBIC-ansvarig och/eller BBIC utbildare har för att implementera...
Barn som upplever våld

Barn som upplever våld

SKR har tagit fram en skrift som både vänder sig till handläggare och behandlare som möter barn och föräldrar i det dagliga arbetet, och till chefer och beslutsfattare som ansvarar för att skapa förutsättningar för ett kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten när det...
Årsuppföljning 2020 – HLT

Årsuppföljning 2020 – HLT

Sammantaget visar årsuppföljningen att samverkan under 2020 omfattande 690 barn. 458 barn där föräldrar/vårdnadshavare samtyckt till samverkansformen och 232 barn som aktualiserades till teamen anonymt. För mer information se årsuppföljningen. Årsuppföljning 2020...