Yrkesresan i Västerbotten

Yrkesresan i Västerbotten

Yrkesresan är ett nationellt koncept för introduktion och kompetensutveckling i socialtjänsten. I Västerbotten har alla kommuner utsett varsin regional kontaktperson med uppdrag att tillsammans med FoU Socialtjänst ta fram ett förslag på hur Yrkesresan ska genomföras...
MI – Motiverande samtal

MI – Motiverande samtal

Motiverande samtal är en evidensbaserad metod för professionella, icke-konfrontativa samtal om motivation och förändring. MI har effekt som fristående insats, som inledning eller i kombination av andra insatser – oavsett vilka. MI verkar även stärka effekten av...