Att uppmärksamma barn i riskmiljö

Att uppmärksamma barn i riskmiljö

Projekttid: 2013-2015Med stöd från Folkhälsomyndigheten ansvarade FoU Välfärd under perioden 2013-2015 för ett praktiknära forskningsprojekt med syfte att identifiera och analysera de särskilda förutsättningar som små kommuner i glesbygd har för att identifiera barn...