Psyk-E bas

Psyk-E bas

Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram som består av filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Utbildningarna är avsedda att användas i studiecirkelformat i små grupper där gruppens diskussioner och reflektioner kopplar ihop innehållet i...
Psykeveckan

Psykeveckan

Psykeveckan genomförs i hela länet under vecka 45, och har funnits sen 2004. Med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang vill vi öka förståelsen och kunskapen om psykisk hälsa/ohälsa. I arbetsgrupperna ingår många verksamheter i kommunerna...