UPH-medel 2024

UPH-medel 2024

Ansökan om UPH-medel, Uppdrag psykisk hälsa, för 2024. Länsgemensamma stimulansmedel – förhoppning inför 2024 Överenskommelsen mellan SKR och staten om Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 syftade till att ”genom gemensamt...
UPH-medel 2024

UPH-medel 2023

Ansökan om UPH-medel, Uppdrag psykisk hälsa, för 2023. Länsgemensamma stimulansmedel – förhoppning inför 2023 Överenskommelsen mellan SKR och staten om Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 syftade till att ”genom gemensamt...