UPH-medel 2023

UPH-medel 2023

Ansökan om UPH-medel, Uppdrag psykisk hälsa, för 2023. Länsgemensamma stimulansmedel – förhoppning inför 2023 Överenskommelsen mellan SKR och staten om Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022 syftade till att ”genom gemensamt...
Psyk-E bas

Psyk-E bas

Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram som består av filmade föreläsningar med tillhörande faktablad. Utbildningarna är avsedda att användas i studiecirkelformat i små grupper där gruppens diskussioner och reflektioner kopplar ihop innehållet i...
Psykeveckan

Psykeveckan

Psykeveckan genomförs i hela länet under vecka 45, och har funnits sen 2004. Med hjälp av föreläsningar, kulturella aktiviteter och andra arrangemang vill vi öka förståelsen och kunskapen om psykisk hälsa/ohälsa. I arbetsgrupperna ingår många verksamheter i kommunerna...